The 4th China National Team Championship

Place: Jinan, China

Start: 2010-05-01, End: 2010-05-03

Rule: RIF, Games: 63

Round 1
Black Result White
MAC Wai Chan Keong 2641.52 1 : 0 1895.33 Wang Chengrong CHN
CHN Liu Junjie 1773.68 0 : 1 2562.79 He Qifa CHN
CHN Gong Sheng 2433.33 1 : 0 1778.04 Zhao Hui CHN
CHN Zeng Sigeng 1879.00 0 : 1 2355.86 Chen Xin CHN
CHN He Qiqiang 2239.69 1 : 0 1864.03 Pan Jun CHN
CHN Hong Shiguang 2189.57 1 : 0 1855.46 Yu Lanqin CHN
CHN Zhang Zhen 2111.93 1 : 0 1839.48 Kong Peng CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 1 : 0 1913.15 Lin Zhitong CHN
Round 2
Black Result White
MAC Wai Chan Keong 2641.52 1 : 0 1895.33 Xu Kun CHN
CHN Xie Cun 2438.73 0 : 1 2607.10 Dai Xiaohan CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 0 : 1 2520.54 Chen Jing CHN
CHN Huang Shengming 2412.91 0.5 : 0.5 2480.58 Huang Yufeng CHN
CHN Xie Zengzhong 2299.79 1 : 0 2111.93 Zhang Zhen CHN
CHN Hong Shiguang 2189.57 0 : 1 2239.69 He Qiqiang CHN
CHN Zhao Hui 1778.04 0 : 1 1913.15 Lin Zhitong CHN
Round 3
Black Result White
CHN Wang Yelin 2285.49 0 : 1 2641.52 Wai Chan Keong MAC
CHN Dai Xiaohan 2607.10 1 : 0 2541.16 Ai Xianping CHN
CHN He Qifa 2562.79 1 : 0 2360.21 Ge Lingfeng CHN
CHN Jiang Qiwen 2401.55 0 : 1 2520.54 Chen Jing CHN
CHN Yang Na 1900.24 0 : 1 2294.46 Liang Dawei CHN
CHN Luo Hongfei 1926.44 0 : 1 2239.69 He Qiqiang CHN
CHN Hong Shiguang 2189.57 0 : 1 2131.58 Huang Ming CHN
CHN Dong Xing 1839.48 0 : 1 2111.93 Zhang Zhen CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 1 : 0 1818.14 Huang Danlin CHN
Round 4
Black Result White
MAC Wai Chan Keong 2641.52 1 : 0 2472.40 Huang Liqin CHN
CHN He Qifa 2562.79 1 : 0 2444.92 Lan Zhiren CHN
CHN Zhu Jianfeng 2524.88 0 : 1 2227.92 Wu Kan CHN
CHN Chen Xin 2355.86 0 : 1 2520.54 Chen Jing CHN
HKG Huang Jinxian 2499.57 1 : 0 2285.49 Wang Yelin CHN
CHN Fu Liang 2237.84 0 : 1 2433.95 Chen Zihao CHN
CHN He Qiqiang 2239.69 1 : 0 2433.33 Gong Sheng CHN
CHN Jiang Qiwen 2401.55 1 : 0 2425.44 Tan Xinlin CHN
CHN Liang Xiao 1878.13 0 : 1 2347.46 Wang Qingqing CHN
CHN Liang Dawei 2294.46 1 : 0 1926.44 Luo Hongfei CHN
CHN Ren Yijiang 1839.48 0 : 1 2111.93 Zhang Zhen CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 1 : 0 1757.08 Chen Jiawei CHN
Round 5
Black Result White
CHN Wu Kan 2227.92 0 : 1 2641.52 Wai Chan Keong MAC
CHN Jiang Qiwen 2401.55 0 : 1 2607.10 Dai Xiaohan CHN
CHN Liu Xun 2200.03 0 : 1 2562.79 He Qifa CHN
CHN Lan Zhiren 2444.92 1 : 0 2299.79 Xie Zengzhong CHN
CHN He Qiqiang 2239.69 0 : 1 2434.27 Lin Jinshun CHN
CHN Wang Yelin 2285.49 1 : 0 1870.71 Zhao Fangkai CHN
CHN Wu Zhiqin 2100.49 0 : 1 2111.93 Zhang Zhen CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 1 : 0 1831.91 Lin Yazhi CHN
Round 6
Black Result White
HKG Huang Jinxian 2499.57 0 : 1 2641.52 Wai Chan Keong MAC
CHN He Qifa 2562.79 0 : 1 2299.79 Xie Zengzhong CHN
CHN Ai Xianping 2541.16 0.5 : 0.5 2438.73 Xie Cun CHN
CHN Huang Shengming 2412.91 0 : 1 2520.54 Chen Jing CHN
CHN Jiang Qiwen 2401.55 1 : 0 2355.86 Chen Xin CHN
CHN He Qiqiang 2239.69 0.5 : 0.5 2294.46 Liang Dawei CHN
CHN Liu Xun 2200.03 1 : 0 2111.93 Zhang Zhen CHN
CHN Qian Kun 2164.89 0 : 1 2189.57 Hong Shiguang CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 0.5 : 0.5 1843.73 Zhao Min CHN
Round 7
Black Result White
MAC Wai Chan Keong 2641.52 1 : 0 2524.88 Zhu Jianfeng CHN
CHN Chen Xin 2355.86 0 : 1 2607.10 Dai Xiaohan CHN
CHN Fu Liang 2237.84 0 : 1 2562.79 He Qifa CHN
CHN Tan Xinlin 2425.44 0 : 1 2520.54 Chen Jing CHN
CHN Huang Liqin 2472.40 1 : 0 2285.49 Wang Yelin CHN
CHN Ge Lingfeng 2360.21 1 : 0 2444.92 Lan Zhiren CHN
CHN Shi Yutong 2079.86 0 : 1 2438.73 Xie Cun CHN
CHN He Qiqiang 2239.69 0 : 1 2164.89 Qian Kun CHN
CHN Xu Dan 1855.46 0 : 1 2189.57 Hong Shiguang CHN
CHN Zhang Zhen 2111.93 1 : 0 1839.47 Chen Peng CHN