15 Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2000-10-15, End: 2000-12-24

Rule: RIF, Games: 20

Round 1
Black Result White
RUS Chizhkina Yelena 2214.64 1 : 0 2268.32 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2242.78 0 : 1 2134.36 Provorov Yury RUS
Round 2
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2346.91 1 : 0 2268.32 Karasyov Maxim RUS
RUS Skuridin Alexey 2346.81 1 : 0 2214.64 Chizhkina Yelena RUS
RUS Shevelyov Sergey 2313.19 1 : 0 2242.78 Petrovsky Dmitri RUS
Round 4
Black Result White
RUS Grishnin Stepan 2061.28 0 : 1 2346.91 Kareyev Vladislav RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2346.91 1 : 0 2313.19 Shevelyov Sergey RUS
RUS Skuridin Alexey 2346.81 1 : 0 2134.36 Provorov Yury RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kareyeva Yevgenia 1994.90 0 : 1 2346.81 Skuridin Alexey RUS
RUS Shatunov Alexander 1919.89 0 : 1 2268.32 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2242.78 1 : 0 2214.64 Chizhkina Yelena RUS
RUS Grishnin Stepan 2061.28 1 : 0 2134.36 Provorov Yury RUS
Round 7
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2346.91 0 : 1 2214.64 Chizhkina Yelena RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2242.78 0 : 1 2268.32 Karasyov Maxim RUS
Round 8
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2346.91 1 : 0 2242.78 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Lonin Alexander 2024.56 0 : 1 2214.64 Chizhkina Yelena RUS
Round 10
Black Result White
RUS Grishnin Stepan 2061.28 0 : 1 2346.81 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2242.78 1 : 0 2024.56 Lonin Alexander RUS
Round 11
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2346.81 1 : 0 2313.19 Shevelyov Sergey RUS
RUS Grishnin Stepan 2061.28 1 : 0 2242.78 Petrovsky Dmitri RUS