15 Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2000-10-15, End: 2000-12-24

Rule: RIF, Games: 20

Round 1
Black Result White
RUS Chizhkina Yelena 2216.45 1 : 0 2269.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2243.84 0 : 1 2135.19 Provorov Yury RUS
Round 2
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2349.34 1 : 0 2269.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Skuridin Alexey 2348.07 1 : 0 2216.45 Chizhkina Yelena RUS
RUS Shevelyov Sergey 2314.55 1 : 0 2243.84 Petrovsky Dmitri RUS
Round 4
Black Result White
RUS Grishnin Stepan 2061.75 0 : 1 2349.34 Kareyev Vladislav RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2349.34 1 : 0 2314.55 Shevelyov Sergey RUS
RUS Skuridin Alexey 2348.07 1 : 0 2135.19 Provorov Yury RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kareyeva Yevgenia 1997.14 0 : 1 2348.07 Skuridin Alexey RUS
RUS Shatunov Alexander 1921.42 0 : 1 2269.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2243.84 1 : 0 2216.45 Chizhkina Yelena RUS
RUS Grishnin Stepan 2061.75 1 : 0 2135.19 Provorov Yury RUS
Round 7
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2349.34 0 : 1 2216.45 Chizhkina Yelena RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2243.84 0 : 1 2269.02 Karasyov Maxim RUS
Round 8
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2349.34 1 : 0 2243.84 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Lonin Alexander 2029.90 0 : 1 2216.45 Chizhkina Yelena RUS
Round 10
Black Result White
RUS Grishnin Stepan 2061.75 0 : 1 2348.07 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2243.84 1 : 0 2029.90 Lonin Alexander RUS
Round 11
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2348.07 1 : 0 2314.55 Shevelyov Sergey RUS
RUS Grishnin Stepan 2061.75 1 : 0 2243.84 Petrovsky Dmitri RUS