Nizhny Nogorod open-1995

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1995-03-17, End: 1995-03-19

Rule: RIF, Games: 20

Round 1
Black Result White
RUS Radzevelyuk Alexander 2114.87 0 : 1 2142.29 Golosov Viktor RUS
Round 2
Black Result White
RUS Lapshin Mikhail 1936.15 0 : 1 2328.66 Skuridin Alexey RUS
Round 3
Black Result White
RUS Reibandt Vitaly 1855.56 0 : 1 2328.66 Skuridin Alexey RUS
Round 4
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2328.66 1 : 0 2079.74 Olyunin Sergey RUS
RUS Taiblin Yuriy 2086.62 0.5 : 0.5 2150.01 Lunkin Vitaly RUS
RUS Radzevelyuk Alexander 2114.87 1 : 0 1822.55 Tsaryov Mikhail RUS
Round 5
Black Result White
RUS Taiblin Yuriy 2086.62 0 : 1 2328.66 Skuridin Alexey RUS
Round 6
Black Result White
RUS Radzevelyuk Alexander 2114.87 0 : 1 2328.66 Skuridin Alexey RUS
RUS Lunkin Vitaly 2150.01 1 : 0 2142.29 Golosov Viktor RUS
Round 7
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2328.66 0.5 : 0.5 2150.01 Lunkin Vitaly RUS
RUS Volkov Sergey 2022.60 0 : 1 2142.29 Golosov Viktor RUS
RUS Taiblin Yuriy 2086.62 1 : 0 2079.74 Olyunin Sergey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Golosov Viktor 2142.29 0.5 : 0.5 2328.66 Skuridin Alexey RUS
RUS Lunkin Vitaly 2150.01 0 : 1 2079.74 Olyunin Sergey RUS
RUS Taiblin Yuriy 2086.62 1 : 0 2033.89 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Tsaryov Viktor 1907.22 0 : 1 1976.73 Mirkin Sergey RUS
Round 9
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2328.66 1 : 0 1998.52 Zaitsev Vyacheslav RUS
RUS Mirkin Sergey 1976.73 1 : 0 2150.01 Lunkin Vitaly RUS
RUS Taiblin Yuriy 2086.62 0 : 1 2142.29 Golosov Viktor RUS
RUS Volkov Sergey 2022.60 1 : 0 1855.56 Reibandt Vitaly RUS