Nizhny Nogorod open-1995

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1995-03-17, End: 1995-03-19

Rule: RIF, Games: 22

Round 1
Black Result White
RUS Radzevelyuk Alexander 2182.51 0 : 1 2147.56 Golosov Viktor RUS
Round 2
Black Result White
RUS Lapshin Mikhail 1938.69 0 : 1 2330.18 Skuridin Alexey RUS
Round 3
Black Result White
RUS Reibandt Vitaly 1860.99 0 : 1 2330.18 Skuridin Alexey RUS
RUS Tsaryov Viktor 1887.07 0 : 1 2182.51 Radzevelyuk Alexander RUS
Round 4
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2330.18 1 : 0 2076.66 Olyunin Sergey RUS
RUS Radzevelyuk Alexander 2182.51 1 : 0 1789.10 Tsaryov Mikhail RUS
RUS Taiblin Yuriy 2087.88 0.5 : 0.5 2149.54 Lunkin Vitaly RUS
Round 5
Black Result White
RUS Taiblin Yuriy 2087.88 0 : 1 2330.18 Skuridin Alexey RUS
Round 6
Black Result White
RUS Radzevelyuk Alexander 2182.51 0 : 1 2330.18 Skuridin Alexey RUS
RUS Lunkin Vitaly 2149.54 1 : 0 2147.56 Golosov Viktor RUS
Round 7
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2330.18 0.5 : 0.5 2149.54 Lunkin Vitaly RUS
RUS Volkov Sergey 2023.50 0 : 1 2147.56 Golosov Viktor RUS
RUS Taiblin Yuriy 2087.88 1 : 0 2076.66 Olyunin Sergey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Golosov Viktor 2147.56 0.5 : 0.5 2330.18 Skuridin Alexey RUS
RUS Lunkin Vitaly 2149.54 0 : 1 2076.66 Olyunin Sergey RUS
RUS Taiblin Yuriy 2087.88 1 : 0 2034.73 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Tsaryov Viktor 1887.07 0 : 1 1963.62 Mirkin Sergey RUS
Round 9
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2330.18 1 : 0 1999.56 Zaitsev Vyacheslav RUS
RUS Olyunin Sergey 2076.66 0 : 1 2182.51 Radzevelyuk Alexander RUS
RUS Mirkin Sergey 1963.62 1 : 0 2149.54 Lunkin Vitaly RUS
RUS Taiblin Yuriy 2087.88 0 : 1 2147.56 Golosov Viktor RUS
RUS Volkov Sergey 2023.50 1 : 0 1860.99 Reibandt Vitaly RUS