31st Kanto Shineisen Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2013-04-13, End: 2013-04-13

Rule: Yamaguchi, Games: 29

Round 1
Black Result White
JPN Sugawara Shinji 1597.05 0 : 1 2229.57 Tada Ayako JPN
JPN Kurokawa Toshihiro 1725.37 0 : 1 2128.19 Iwano Fumio JPN
JPN Maruta Hiroki 2078.10 1 : 0 1975.84 Suzuki Rin JPN
JPN Ozawa Tetsushi 2010.96 1 : 0 2050.65 Nakamura Souta JPN
JPN Demachi Koichiro 1901.21 1 : 0 1971.02 Fujikawa Masaki JPN
Round 2
Black Result White
JPN Tada Ayako 2229.57 1 : 0 2078.10 Maruta Hiroki JPN
JPN Ozawa Tetsushi 2010.96 1 : 0 2128.19 Iwano Fumio JPN
JPN Demachi Koichiro 1901.21 0 : 1 2101.17 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Fujikawa Masaki 1971.02 0 : 1 2050.65 Nakamura Souta JPN
JPN Suzuki Rin 1975.84 1 : 0 1597.05 Sugawara Shinji JPN
JPN Kon Akira 1929.84 1 : 0 1725.37 Kurokawa Toshihiro JPN
Round 3
Black Result White
JPN Tada Ayako 2229.57 0 : 1 2128.19 Iwano Fumio JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2101.17 1 : 0 2010.96 Ozawa Tetsushi JPN
JPN Kon Akira 1929.84 0 : 1 2078.10 Maruta Hiroki JPN
JPN Suzuki Rin 1975.84 1 : 0 2050.65 Nakamura Souta JPN
JPN Kurokawa Toshihiro 1725.37 0 : 1 1971.02 Fujikawa Masaki JPN
JPN Demachi Koichiro 1901.21 1 : 0 1597.05 Sugawara Shinji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Ozawa Tetsushi 2010.96 0 : 1 2229.57 Tada Ayako JPN
JPN Suzuki Rin 1975.84 0 : 1 2128.19 Iwano Fumio JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2101.17 0 : 1 2078.10 Maruta Hiroki JPN
JPN Nakamura Souta 2050.65 1 : 0 1901.21 Demachi Koichiro JPN
JPN Fujikawa Masaki 1971.02 0 : 1 1929.84 Kon Akira JPN
JPN Sugawara Shinji 1597.05 0 : 1 1725.37 Kurokawa Toshihiro JPN
Round 5
Black Result White
JPN Tada Ayako 2229.57 1 : 0 2101.17 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Maruta Hiroki 2078.10 0 : 1 2128.19 Iwano Fumio JPN
JPN Kon Akira 1929.84 0 : 1 2050.65 Nakamura Souta JPN
JPN Suzuki Rin 1975.84 0 : 1 2010.96 Ozawa Tetsushi JPN
JPN Sugawara Shinji 1597.05 0 : 1 1971.02 Fujikawa Masaki JPN
JPN Kurokawa Toshihiro 1725.37 0 : 1 1901.21 Demachi Koichiro JPN