The 42nd Meijin-sen Tournament

Place: Hakone, Japan

Start: 2004-09-18, End: 2004-09-20

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2593.05 1 : 0 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2261.01 0 : 1 2573.37 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.77 0 : 1 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 0.5 : 0.5 2076.12 Saito Koji JPN
JPN Sakamoto Hirouji 2148.13 0 : 1 2235.98 Takagawa Teiji JPN
Round 2
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2593.05 1 : 0 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 0.5 : 0.5 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.77 1 : 0 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Saito Koji 2076.12 1 : 0 2261.01 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 0.5 : 0.5 2235.98 Takagawa Teiji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 0 : 1 2593.05 Kawamura Norihiko JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.77 0.5 : 0.5 2235.98 Takagawa Teiji JPN
JPN Iio Yoshihiro 2371.68 1 : 0 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 1 : 0 2261.01 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Sakamoto Hirouji 2148.13 1 : 0 2076.12 Saito Koji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2593.05 0.5 : 0.5 2421.77 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 1 : 0 2246.44 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2261.01 1 : 0 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Saito Koji 2076.12 0 : 1 2235.98 Takagawa Teiji JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.82 1 : 0 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
Round 5
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2593.05 1 : 0 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 1 : 0 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 0.5 : 0.5 2421.77 Okabe Hiroshi JPN
JPN Takagawa Teiji 2235.98 0 : 1 2261.01 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Saito Koji 2076.12 0 : 1 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
Round 6
Black Result White
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 0.5 : 0.5 2593.05 Kawamura Norihiko JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 1 : 0 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2261.01 0.5 : 0.5 2421.77 Okabe Hiroshi JPN
JPN Saito Koji 2076.12 0 : 1 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.82 0 : 1 2235.98 Takagawa Teiji JPN
Round 7
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2593.05 1 : 0 2261.01 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 1 : 0 2235.98 Takagawa Teiji JPN
JPN Saito Koji 2076.12 1 : 0 2421.77 Okabe Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2371.68 0 : 1 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 0 : 1 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
Round 8
Black Result White
JPN Takagawa Teiji 2235.98 0 : 1 2593.05 Kawamura Norihiko JPN
JPN Saito Koji 2076.12 0 : 1 2573.37 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.77 1 : 0 2115.82 Sakashita Shoichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 1 : 0 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2261.01 0 : 1 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN
Round 9
Black Result White
JPN Saito Koji 2076.12 0 : 1 2593.05 Kawamura Norihiko JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.37 1 : 0 2421.77 Okabe Hiroshi JPN
JPN Takagawa Teiji 2235.98 0 : 1 2371.68 Iio Yoshihiro JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.82 0 : 1 2261.01 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.44 1 : 0 2148.13 Sakamoto Hirouji JPN