The 42nd Meijin-sen Tournament

Place: Hakone, Japan

Start: 2004-09-18, End: 2004-09-20

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2592.95 1 : 0 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2260.50 0 : 1 2573.13 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.47 0 : 1 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 0.5 : 0.5 2075.85 Saito Koji JPN
JPN Sakamoto Hirouji 2147.84 0 : 1 2235.35 Takagawa Teiji JPN
Round 2
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2592.95 1 : 0 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 0.5 : 0.5 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.47 1 : 0 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Saito Koji 2075.85 1 : 0 2260.50 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 0.5 : 0.5 2235.35 Takagawa Teiji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 0 : 1 2592.95 Kawamura Norihiko JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.47 0.5 : 0.5 2235.35 Takagawa Teiji JPN
JPN Iio Yoshihiro 2371.20 1 : 0 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 1 : 0 2260.50 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Sakamoto Hirouji 2147.84 1 : 0 2075.85 Saito Koji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2592.95 0.5 : 0.5 2421.47 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 1 : 0 2246.10 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2260.50 1 : 0 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Saito Koji 2075.85 0 : 1 2235.35 Takagawa Teiji JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.76 1 : 0 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
Round 5
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2592.95 1 : 0 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 1 : 0 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 0.5 : 0.5 2421.47 Okabe Hiroshi JPN
JPN Takagawa Teiji 2235.35 0 : 1 2260.50 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Saito Koji 2075.85 0 : 1 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
Round 6
Black Result White
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 0.5 : 0.5 2592.95 Kawamura Norihiko JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 1 : 0 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2260.50 0.5 : 0.5 2421.47 Okabe Hiroshi JPN
JPN Saito Koji 2075.85 0 : 1 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.76 0 : 1 2235.35 Takagawa Teiji JPN
Round 7
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2592.95 1 : 0 2260.50 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 1 : 0 2235.35 Takagawa Teiji JPN
JPN Saito Koji 2075.85 1 : 0 2421.47 Okabe Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2371.20 0 : 1 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 0 : 1 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
Round 8
Black Result White
JPN Takagawa Teiji 2235.35 0 : 1 2592.95 Kawamura Norihiko JPN
JPN Saito Koji 2075.85 0 : 1 2573.13 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Okabe Hiroshi 2421.47 1 : 0 2115.76 Sakashita Shoichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 1 : 0 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2260.50 0 : 1 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN
Round 9
Black Result White
JPN Saito Koji 2075.85 0 : 1 2592.95 Kawamura Norihiko JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2573.13 1 : 0 2421.47 Okabe Hiroshi JPN
JPN Takagawa Teiji 2235.35 0 : 1 2371.20 Iio Yoshihiro JPN
JPN Sakashita Shoichi 2115.76 0 : 1 2260.50 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2246.10 1 : 0 2147.84 Sakamoto Hirouji JPN