27th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2010-05-23, End: 2010-05-23

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
JPN Maruta Koji 2050.44 0 : 1 2760.96 Nakamura Shigeru JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.60 1 : 0 2324.08 Ono Takayuki JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2167.94 Tada Ayako JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.65 0 : 1 2531.33 Kawamura Norihiko JPN
JPN Yamaguchi Yusui 2498.93 1 : 0 2029.63 Kato Yasuhiro JPN
JPN Arai Kazumi 2259.95 0 : 1 2433.93 Tamura Kazumasa JPN
JPN Maruta Hiroki 2035.22 0 : 1 2331.49 Isobe Taizan JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.58 0 : 1 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.50 1 : 0 2251.75 Mitsumori Masao JPN
Round 2
Black Result White
JPN Isobe Taizan 2331.49 0 : 1 2760.96 Nakamura Shigeru JPN
JPN Tamura Kazumasa 2433.93 0 : 1 2612.60 Okabe Hiroshi JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2498.93 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2318.97 0 : 1 2531.33 Kawamura Norihiko JPN
JPN Arai Kazumi 2259.95 0 : 1 2346.65 Nagao Noriaki JPN
JPN Ono Takayuki 2324.08 1 : 0 2251.58 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Mitsumori Masao 2251.75 1 : 0 2035.22 Maruta Hiroki JPN
JPN Tada Ayako 2167.94 0.5 : 0.5 2029.63 Kato Yasuhiro JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.50 1 : 0 2050.44 Maruta Koji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Nakamura Shigeru 2760.96 1 : 0 2612.60 Okabe Hiroshi JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2531.33 Kawamura Norihiko JPN
JPN Yamaguchi Yusui 2498.93 1 : 0 2147.50 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Tamura Kazumasa 2433.93 1 : 0 2331.49 Isobe Taizan JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.65 0 : 1 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2324.08 1 : 0 2251.75 Mitsumori Masao JPN
JPN Suzuki Rin 1936.94 0 : 1 2259.95 Arai Kazumi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.58 0 : 1 2167.94 Tada Ayako JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.63 1 : 0 2035.22 Maruta Hiroki JPN
Round 4
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 0 : 1 2760.96 Nakamura Shigeru JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.60 1 : 0 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kawamura Norihiko 2531.33 0 : 1 2433.93 Tamura Kazumasa JPN
JPN Ono Takayuki 2324.08 0 : 1 2498.93 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.65 1 : 0 2251.75 Mitsumori Masao JPN
JPN Tada Ayako 2167.94 0 : 1 2331.49 Isobe Taizan JPN
JPN Maruta Hiroki 2035.22 0 : 1 2259.95 Arai Kazumi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.58 1 : 0 1936.94 Suzuki Rin JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.63 1 : 0 2147.50 Tomobe Katsuhiro JPN
Round 5
Black Result White
JPN Nakamura Shigeru 2760.96 1 : 0 2498.93 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.60 1 : 0 2597.95 Oosumi Yuuki JPN
JPN Ono Takayuki 2324.08 0.5 : 0.5 2531.33 Kawamura Norihiko JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.63 0 : 1 2433.93 Tamura Kazumasa JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.65 1 : 0 2331.49 Isobe Taizan JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.50 1 : 0 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Arai Kazumi 2259.95 0 : 1 2167.94 Tada Ayako JPN
JPN Mitsumori Masao 2251.75 0 : 1 2251.58 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Suzuki Rin 1936.94 1 : 0 2035.22 Maruta Hiroki JPN