27th Kanto Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2010-05-23, End: 2010-05-23

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
JPN Maruta Koji 2049.12 0 : 1 2760.88 Nakamura Shigeru JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.62 1 : 0 2323.97 Ono Takayuki JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2167.77 Tada Ayako JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.57 0 : 1 2531.21 Kawamura Norihiko JPN
JPN Yamaguchi Yusui 2498.91 1 : 0 2029.49 Kato Yasuhiro JPN
JPN Arai Kazumi 2259.74 0 : 1 2433.88 Tamura Kazumasa JPN
JPN Maruta Hiroki 2035.08 0 : 1 2331.31 Isobe Taizan JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.44 0 : 1 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.24 1 : 0 2251.59 Mitsumori Masao JPN
Round 2
Black Result White
JPN Isobe Taizan 2331.31 0 : 1 2760.88 Nakamura Shigeru JPN
JPN Tamura Kazumasa 2433.88 0 : 1 2612.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2498.91 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2318.97 0 : 1 2531.21 Kawamura Norihiko JPN
JPN Arai Kazumi 2259.74 0 : 1 2346.57 Nagao Noriaki JPN
JPN Ono Takayuki 2323.97 1 : 0 2251.44 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Mitsumori Masao 2251.59 1 : 0 2035.08 Maruta Hiroki JPN
JPN Tada Ayako 2167.77 0.5 : 0.5 2029.49 Kato Yasuhiro JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.24 1 : 0 2049.12 Maruta Koji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Nakamura Shigeru 2760.88 1 : 0 2612.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 1 : 0 2531.21 Kawamura Norihiko JPN
JPN Yamaguchi Yusui 2498.91 1 : 0 2147.24 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Tamura Kazumasa 2433.88 1 : 0 2331.31 Isobe Taizan JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.57 0 : 1 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2323.97 1 : 0 2251.59 Mitsumori Masao JPN
JPN Suzuki Rin 1936.72 0 : 1 2259.74 Arai Kazumi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.44 0 : 1 2167.77 Tada Ayako JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.49 1 : 0 2035.08 Maruta Hiroki JPN
Round 4
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2597.95 0 : 1 2760.88 Nakamura Shigeru JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.62 1 : 0 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kawamura Norihiko 2531.21 0 : 1 2433.88 Tamura Kazumasa JPN
JPN Ono Takayuki 2323.97 0 : 1 2498.91 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.57 1 : 0 2251.59 Mitsumori Masao JPN
JPN Tada Ayako 2167.77 0 : 1 2331.31 Isobe Taizan JPN
JPN Maruta Hiroki 2035.08 0 : 1 2259.74 Arai Kazumi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2251.44 1 : 0 1936.72 Suzuki Rin JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.49 1 : 0 2147.24 Tomobe Katsuhiro JPN
Round 5
Black Result White
JPN Nakamura Shigeru 2760.88 1 : 0 2498.91 Yamaguchi Yusui JPN
JPN Okabe Hiroshi 2612.62 1 : 0 2597.95 Oosumi Yuuki JPN
JPN Ono Takayuki 2323.97 0.5 : 0.5 2531.21 Kawamura Norihiko JPN
JPN Kato Yasuhiro 2029.49 0 : 1 2433.88 Tamura Kazumasa JPN
JPN Nagao Noriaki 2346.57 1 : 0 2331.31 Isobe Taizan JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2147.24 1 : 0 2318.97 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Arai Kazumi 2259.74 0 : 1 2167.77 Tada Ayako JPN
JPN Mitsumori Masao 2251.59 0 : 1 2251.44 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Suzuki Rin 1936.72 1 : 0 2035.08 Maruta Hiroki JPN