2nd Tohoku Championship

Place: Sendai, Japan

Start: 2010-03-14, End: 2010-03-14

Rule: Yamaguchi, Games: 30

Round 1
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2376.19 1 : 0 1454.22 Sato Ryota JPN
JPN Kobayashi Koichi 2070.59 1 : 0 2321.09 Sato Kiyotomi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2031.24 1 : 0 2316.21 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kusajima Masato 2109.80 1 : 0 1864.35 Miura Hitoshi JPN
JPN Kobayashi Chinatsu 1825.60 0 : 1 2054.79 Miyagawa Sou JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2023.48 0 : 1 1963.48 Hirono Masakazu JPN
Round 2
Black Result White
JPN Seiryu Masanori 1941.45 0 : 1 2376.19 Tamada Yoichi JPN
JPN Sato Kiyotomi 2321.09 1 : 0 1864.35 Miura Hitoshi JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2023.48 0 : 1 2316.21 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kobayashi Koichi 2070.59 0 : 1 2109.80 Kusajima Masato JPN
JPN Miyagawa Sou 2054.79 1 : 0 1454.22 Sato Ryota JPN
JPN Kato Yasuhiro 2031.24 1 : 0 1963.48 Hirono Masakazu JPN
Round 3
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2376.19 0 : 1 2054.79 Miyagawa Sou JPN
JPN Sato Kiyotomi 2321.09 1 : 0 1454.22 Sato Ryota JPN
JPN Hirono Masakazu 1963.48 0 : 1 2316.21 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2031.24 0.5 : 0.5 2109.80 Kusajima Masato JPN
JPN Kobayashi Koichi 2070.59 0 : 1 1941.45 Seiryu Masanori JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2023.48 1 : 0 1864.35 Miura Hitoshi JPN
Round 4
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2376.19 1 : 0 2109.80 Kusajima Masato JPN
JPN Sato Kiyotomi 2321.09 1 : 0 1963.48 Hirono Masakazu JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2316.21 1 : 0 1941.45 Seiryu Masanori JPN
JPN Kobayashi Koichi 2070.59 0 : 1 2023.48 Gakumazawa Hideaki JPN
JPN Kato Yasuhiro 2031.24 1 : 0 2054.79 Miyagawa Sou JPN
JPN Sato Ryota 1454.22 0 : 1 1864.35 Miura Hitoshi JPN
Round 5
Black Result White
JPN Kato Yasuhiro 2031.24 0 : 1 2376.19 Tamada Yoichi JPN
JPN Sato Kiyotomi 2321.09 1 : 0 2109.80 Kusajima Masato JPN
JPN Miyagawa Sou 2054.79 0 : 1 2316.21 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kobayashi Koichi 2070.59 1 : 0 1454.22 Sato Ryota JPN
JPN Seiryu Masanori 1941.45 0 : 1 2023.48 Gakumazawa Hideaki JPN
JPN Hirono Masakazu 1963.48 1 : 0 1864.35 Miura Hitoshi JPN