Nizhny Novgorod open tournament

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2009-03-13, End: 2009-03-15

Rule: Rejection, Games: 34

Round 1
Black Result White
RUS Karavashkin Alexey 1893.07 1 : 0 1712.61 Sorokin Anton RUS
Round 2
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.25 1 : 0 2306.71 Tarasevich Stepan RUS
RUS Makarov Sergey 2119.53 0 : 1 2502.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Makarov Pavel 2439.23 1 : 0 1930.26 Gorokhov Dmitry RUS
RUS Filinov Vladimir 2410.10 1 : 0 2056.01 Gorokhov Nikita RUS
Round 3
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.25 1 : 0 2410.10 Filinov Vladimir RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.10 1 : 0 2312.94 Berezin Roman RUS
RUS Makarov Pavel 2439.23 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.26 1 : 0 1708.50 Kuznetsova Anna RUS
Round 4
Black Result White
RUS Karasyov Maxim 2502.10 0 : 1 2567.25 Kozhin Mikhail RUS
RUS Makarov Pavel 2439.23 1 : 0 2410.10 Filinov Vladimir RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.71 1 : 0 1712.61 Sorokin Anton RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.01 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.25 1 : 0 2439.23 Makarov Pavel RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.01 0 : 1 2502.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Berezin Roman 2312.94 1 : 0 1993.85 Kaftan Darja RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.71 0 : 1 2119.53 Makarov Sergey RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.71 0 : 1 2119.53 Makarov Sergey RUS
RUS Sorokin Anton 1712.61 0 : 1 1930.26 Gorokhov Dmitry RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.25 1 : 0 1930.26 Gorokhov Dmitry RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.10 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.71 0 : 1 2312.94 Berezin Roman RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.01 1 : 0 1825.91 Rogozhina Olga RUS
RUS Belkina Nadezhda 1869.75 1 : 0 1708.50 Kuznetsova Anna RUS
Round 7
Black Result White
RUS Berezin Roman 2312.94 0 : 1 2567.25 Kozhin Mikhail RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.10 0 : 1 2439.23 Makarov Pavel RUS
RUS Filinov Vladimir 2410.10 1 : 0 1993.85 Kaftan Darja RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.71 1 : 0 1970.95 Tikhomirov Mikhail RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.26 0 : 1 2119.53 Makarov Sergey RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.01 1 : 0 1893.07 Karavashkin Alexey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Makarov Sergey 2119.53 0 : 1 2567.25 Kozhin Mikhail RUS
RUS Magdeev Igor 2028.14 0 : 1 2502.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.26 0 : 1 2410.10 Filinov Vladimir RUS
RUS Sobolev Pavel 2065.63 1 : 0 2312.94 Berezin Roman RUS