Nizhny Novgorod open tournament

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2009-03-13, End: 2009-03-15

Rule: Rejection, Games: 34

Round 1
Black Result White
RUS Karavashkin Alexey 1893.21 1 : 0 1713.06 Sorokin Anton RUS
Round 2
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.13 1 : 0 2306.59 Tarasevich Stepan RUS
RUS Makarov Sergey 2119.58 0 : 1 2502.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Makarov Pavel 2439.19 1 : 0 1930.43 Gorokhov Dmitry RUS
RUS Filinov Vladimir 2409.98 1 : 0 2056.18 Gorokhov Nikita RUS
Round 3
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.13 1 : 0 2409.98 Filinov Vladimir RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.02 1 : 0 2312.84 Berezin Roman RUS
RUS Makarov Pavel 2439.19 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.43 1 : 0 1708.61 Kuznetsova Anna RUS
Round 4
Black Result White
RUS Karasyov Maxim 2502.02 0 : 1 2567.13 Kozhin Mikhail RUS
RUS Makarov Pavel 2439.19 1 : 0 2409.98 Filinov Vladimir RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.59 1 : 0 1713.06 Sorokin Anton RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.18 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.13 1 : 0 2439.19 Makarov Pavel RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.18 0 : 1 2502.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Berezin Roman 2312.84 1 : 0 1993.83 Kaftan Darja RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.59 0 : 1 2119.58 Makarov Sergey RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.59 0 : 1 2119.58 Makarov Sergey RUS
RUS Sorokin Anton 1713.06 0 : 1 1930.43 Gorokhov Dmitry RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2567.13 1 : 0 1930.43 Gorokhov Dmitry RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.02 1 : 0 2065.63 Sobolev Pavel RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.59 0 : 1 2312.84 Berezin Roman RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.18 1 : 0 1825.96 Rogozhina Olga RUS
RUS Belkina Nadezhda 1870.04 1 : 0 1708.61 Kuznetsova Anna RUS
Round 7
Black Result White
RUS Berezin Roman 2312.84 0 : 1 2567.13 Kozhin Mikhail RUS
RUS Karasyov Maxim 2502.02 0 : 1 2439.19 Makarov Pavel RUS
RUS Filinov Vladimir 2409.98 1 : 0 1993.83 Kaftan Darja RUS
RUS Tarasevich Stepan 2306.59 1 : 0 1970.93 Tikhomirov Mikhail RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.43 0 : 1 2119.58 Makarov Sergey RUS
RUS Gorokhov Nikita 2056.18 1 : 0 1893.21 Karavashkin Alexey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Makarov Sergey 2119.58 0 : 1 2567.13 Kozhin Mikhail RUS
RUS Magdeev Igor 2028.07 0 : 1 2502.02 Karasyov Maxim RUS
RUS Gorokhov Dmitry 1930.43 0 : 1 2409.98 Filinov Vladimir RUS
RUS Sobolev Pavel 2065.63 1 : 0 2312.84 Berezin Roman RUS