The 4th Zhejiang invitational tournament

Place: Hangzhou, China

Start: 2006-08-17, End: 2006-08-21

Rule: RIF, Games: 53

Round 1
Black Result White
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0 : 1 2540.76 Wu Di CHN
CHN Wu Hao 2539.92 1 : 0 2285.19 Xue Wenxi CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.48 0 : 1 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0 : 1 2463.50 Chen Lin CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.31 0 : 1 2344.61 Ge Chongyu CHN
Round 2
Black Result White
CHN Wu Di 2540.76 0 : 1 2410.73 Huang Shengming CHN
CHN Wu Hao 2539.92 1 : 0 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
CHN Ge Chongyu 2344.61 1 : 0 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Xue Wenxi 2285.19 0 : 1 2463.50 Chen Lin CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0 : 1 2427.48 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 1 : 0 2420.21 Zhu Jianfeng CHN
Round 3
Black Result White
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0 : 1 2540.76 Wu Di CHN
CHN Cao Dong 2513.02 0.5 : 0.5 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Huang Shengming 2410.73 0 : 1 2427.48 Qiu Yunfei CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0.5 : 0.5 2344.61 Ge Chongyu CHN
CHN Xue Wenxi 2285.19 0 : 1 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
Round 4
Black Result White
CHN Chen Lin 2463.50 0 : 1 2540.76 Wu Di CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.31 0.5 : 0.5 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Xue Wenxi 2285.19 0 : 1 2420.21 Zhu Jianfeng CHN
Round 5
Black Result White
CHN Zhu Jianfeng 2420.21 0.5 : 0.5 2540.76 Wu Di CHN
CHN Huang Shengming 2410.73 0.5 : 0.5 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Cao Dong 2513.02 1 : 0 2285.19 Xue Wenxi CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0 : 1 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
Round 6
Black Result White
CHN Xue Wenxi 2285.19 0 : 1 2540.76 Wu Di CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0.5 : 0.5 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0.5 : 0.5 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.21 0 : 1 2427.48 Qiu Yunfei CHN
CHN Huang Shengming 2410.73 1 : 0 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
Round 7
Black Result White
CHN Wu Di 2540.76 0.5 : 0.5 2427.48 Qiu Yunfei CHN
CHN Chen Lin 2463.50 0.5 : 0.5 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0 : 1 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
CHN Xue Wenxi 2285.19 1 : 0 2316.24 Ge Lingfeng CHN
Round 8
Black Result White
CHN Ge Chongyu 2344.61 0 : 1 2540.76 Wu Di CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.21 0.5 : 0.5 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0 : 1 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.31 0 : 1 2463.50 Chen Lin CHN
CHN Xue Wenxi 2285.19 1 : 0 2427.48 Qiu Yunfei CHN
Round 9
Black Result White
CHN Chen Lin 2463.50 0.5 : 0.5 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.48 1 : 0 2344.61 Ge Chongyu CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.21 1 : 0 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
CHN Huang Shengming 2410.73 1 : 0 2285.19 Xue Wenxi CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 0.5 : 0.5 2316.24 Ge Lingfeng CHN
Round 10
Black Result White
CHN Wu Di 2540.76 1 : 0 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.48 1 : 0 2539.92 Wu Hao CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.21 0.5 : 0.5 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0.5 : 0.5 2463.50 Chen Lin CHN
CHN Huang Shengming 2410.73 0 : 1 2330.80 Zhu Xiangru CHN
CHN Ge Chongyu 2344.61 1 : 0 2285.19 Xue Wenxi CHN
Round 11
Black Result White
CHN Wu Di 2540.76 0.5 : 0.5 2513.02 Cao Dong CHN
CHN Chen Lin 2463.50 1 : 0 2410.73 Huang Shengming CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.48 1 : 0 2293.31 Zhuo Miaojun CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.24 0 : 1 2420.21 Zhu Jianfeng CHN
CHN Zhu Xiangru 2330.80 1 : 0 2285.19 Xue Wenxi CHN