The 4th Zhejiang invitational tournament

Place: Hangzhou, China

Start: 2006-08-17, End: 2006-08-21

Rule: RIF, Games: 53

Round 1
Black Result White
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0 : 1 2540.94 Wu Di CHN
CHN Wu Hao 2540.02 1 : 0 2285.47 Xue Wenxi CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.63 0 : 1 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0 : 1 2463.74 Chen Lin CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.59 0 : 1 2344.87 Ge Chongyu CHN
Round 2
Black Result White
CHN Wu Di 2540.94 0 : 1 2411.03 Huang Shengming CHN
CHN Wu Hao 2540.02 1 : 0 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
CHN Ge Chongyu 2344.87 1 : 0 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Xue Wenxi 2285.47 0 : 1 2463.74 Chen Lin CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0 : 1 2427.63 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 1 : 0 2420.44 Zhu Jianfeng CHN
Round 3
Black Result White
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0 : 1 2540.94 Wu Di CHN
CHN Cao Dong 2513.22 0.5 : 0.5 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Huang Shengming 2411.03 0 : 1 2427.63 Qiu Yunfei CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0.5 : 0.5 2344.87 Ge Chongyu CHN
CHN Xue Wenxi 2285.47 0 : 1 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
Round 4
Black Result White
CHN Chen Lin 2463.74 0 : 1 2540.94 Wu Di CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.59 0.5 : 0.5 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Xue Wenxi 2285.47 0 : 1 2420.44 Zhu Jianfeng CHN
Round 5
Black Result White
CHN Zhu Jianfeng 2420.44 0.5 : 0.5 2540.94 Wu Di CHN
CHN Huang Shengming 2411.03 0.5 : 0.5 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Cao Dong 2513.22 1 : 0 2285.47 Xue Wenxi CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0 : 1 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
Round 6
Black Result White
CHN Xue Wenxi 2285.47 0 : 1 2540.94 Wu Di CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0.5 : 0.5 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0.5 : 0.5 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.44 0 : 1 2427.63 Qiu Yunfei CHN
CHN Huang Shengming 2411.03 1 : 0 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
Round 7
Black Result White
CHN Wu Di 2540.94 0.5 : 0.5 2427.63 Qiu Yunfei CHN
CHN Chen Lin 2463.74 0.5 : 0.5 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0 : 1 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
CHN Xue Wenxi 2285.47 1 : 0 2316.47 Ge Lingfeng CHN
Round 8
Black Result White
CHN Ge Chongyu 2344.87 0 : 1 2540.94 Wu Di CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.44 0.5 : 0.5 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0 : 1 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Zhuo Miaojun 2293.59 0 : 1 2463.74 Chen Lin CHN
CHN Xue Wenxi 2285.47 1 : 0 2427.63 Qiu Yunfei CHN
Round 9
Black Result White
CHN Chen Lin 2463.74 0.5 : 0.5 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.63 1 : 0 2344.87 Ge Chongyu CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.44 1 : 0 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
CHN Huang Shengming 2411.03 1 : 0 2285.47 Xue Wenxi CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 0.5 : 0.5 2316.47 Ge Lingfeng CHN
Round 10
Black Result White
CHN Wu Di 2540.94 1 : 0 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.63 1 : 0 2540.02 Wu Hao CHN
CHN Zhu Jianfeng 2420.44 0.5 : 0.5 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0.5 : 0.5 2463.74 Chen Lin CHN
CHN Huang Shengming 2411.03 0 : 1 2331.05 Zhu Xiangru CHN
CHN Ge Chongyu 2344.87 1 : 0 2285.47 Xue Wenxi CHN
Round 11
Black Result White
CHN Wu Di 2540.94 0.5 : 0.5 2513.22 Cao Dong CHN
CHN Chen Lin 2463.74 1 : 0 2411.03 Huang Shengming CHN
CHN Qiu Yunfei 2427.63 1 : 0 2293.59 Zhuo Miaojun CHN
CHN Ge Lingfeng 2316.47 0 : 1 2420.44 Zhu Jianfeng CHN
CHN Zhu Xiangru 2331.05 1 : 0 2285.47 Xue Wenxi CHN