21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2020-11-15, End: 2020-11-15

Rule: Soosyrv-8, Games: 28

Round 1
Black Result White
JPN Shimura Hiroki 1828.34 0 : 1 2437.18 Makino Mitsunori JPN
JPN Kishimoto Shogo 2119.16 0 : 1 2388.65 Tamada Yoichi JPN
JPN Kasahara Reiko 1611.54 0 : 1 2325.81 Inoue Fumiya JPN
JPN Fujita Maiko 2286.71 0 : 1 2320.81 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2280.17 1 : 0 1968.49 Maruyama Takashi JPN
JPN Maruta Hiroki 2087.40 1 : 0 2156.98 Suenaga Daiki JPN
JPN Kawaai Hitoshi 1901.94 1 : 0 1975.58 Maruta Koji JPN
Round 2
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2388.65 0 : 1 2437.18 Makino Mitsunori JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2320.81 0 : 1 2325.81 Inoue Fumiya JPN
JPN Kawaai Hitoshi 1901.94 0 : 1 2286.71 Fujita Maiko JPN
JPN Ono Takayuki 2280.17 1 : 0 2087.40 Maruta Hiroki JPN
JPN Suenaga Daiki 2156.98 1 : 0 1975.58 Maruta Koji JPN
JPN Kishimoto Shogo 2119.16 0 : 1 1828.34 Shimura Hiroki JPN
JPN Kasahara Reiko 1611.54 0 : 1 1968.49 Maruyama Takashi JPN
Round 3
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2320.81 0 : 1 2437.18 Makino Mitsunori JPN
JPN Suenaga Daiki 2156.98 1 : 0 2388.65 Tamada Yoichi JPN
JPN Ono Takayuki 2280.17 0 : 1 2325.81 Inoue Fumiya JPN
JPN Maruyama Takashi 1968.49 0 : 1 2286.71 Fujita Maiko JPN
JPN Kishimoto Shogo 2119.16 1 : 0 1611.54 Kasahara Reiko JPN
JPN Kawaai Hitoshi 1901.94 0 : 1 2087.40 Maruta Hiroki JPN
JPN Shimura Hiroki 1828.34 1 : 0 1975.58 Maruta Koji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Inoue Fumiya 2325.81 0.5 : 0.5 2437.18 Makino Mitsunori JPN
JPN Tamada Yoichi 2388.65 1 : 0 1968.49 Maruyama Takashi JPN
JPN Suenaga Daiki 2156.98 0 : 1 2320.81 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2280.17 1 : 0 2286.71 Fujita Maiko JPN
JPN Kawaai Hitoshi 1901.94 0.5 : 0.5 2119.16 Kishimoto Shogo JPN
JPN Maruta Hiroki 2087.40 1 : 0 1828.34 Shimura Hiroki JPN
JPN Kasahara Reiko 1611.54 0 : 1 1975.58 Maruta Koji JPN