20 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-11-10, End: 2019-11-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 19

Round 1
Black Result White
JPN Fujita Maiko 2268.40 1 : 0 2314.44 Inoue Fumiya JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2075.60 0 : 1 2308.79 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Iwano Fumio 2109.02 1 : 0 2305.91 Ono Takayuki JPN
JPN Maruta Hiroki 2128.08 0 : 1 1949.36 Maruyama Takashi JPN
Round 2
Black Result White
JPN Tomobe Katsuhiro 2075.60 0 : 1 2314.44 Inoue Fumiya JPN
JPN Fujita Maiko 2268.40 1 : 0 2308.79 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2305.91 1 : 0 2128.08 Maruta Hiroki JPN
JPN Maruyama Takashi 1949.36 1 : 0 2109.02 Iwano Fumio JPN
JPN Shibata Satoru 1871.07 0 : 1 2096.59 Maruta Koji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Inoue Fumiya 2314.44 1 : 0 2305.91 Ono Takayuki JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2308.79 1 : 0 2096.59 Maruta Koji JPN
JPN Maruyama Takashi 1949.36 0 : 1 2268.40 Fujita Maiko JPN
JPN Iwano Fumio 2109.02 1 : 0 2128.08 Maruta Hiroki JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2075.60 0 : 1 1871.07 Shibata Satoru JPN
Round 4
Black Result White
JPN Inoue Fumiya 2314.44 1 : 0 2308.79 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2305.91 1 : 0 1949.36 Maruyama Takashi JPN
JPN Iwano Fumio 2109.02 0 : 1 2268.40 Fujita Maiko JPN
JPN Maruta Hiroki 2128.08 0 : 1 1871.07 Shibata Satoru JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2075.60 0 : 1 2096.59 Maruta Koji JPN