20 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2019-11-10, End: 2019-11-10

Rule: Soosyrv-8, Games: 19

Round 1
Black Result White
JPN Fujita Maiko 2270.93 1 : 0 2321.19 Inoue Fumiya JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2061.24 0 : 1 2309.91 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Iwano Fumio 2101.27 1 : 0 2292.96 Ono Takayuki JPN
JPN Maruta Hiroki 2086.95 0 : 1 1966.48 Maruyama Takashi JPN
Round 2
Black Result White
JPN Tomobe Katsuhiro 2061.24 0 : 1 2321.19 Inoue Fumiya JPN
JPN Fujita Maiko 2270.93 1 : 0 2309.91 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2292.96 1 : 0 2086.95 Maruta Hiroki JPN
JPN Maruyama Takashi 1966.48 1 : 0 2101.27 Iwano Fumio JPN
JPN Shibata Satoru 1765.95 0 : 1 2021.58 Maruta Koji JPN
Round 3
Black Result White
JPN Inoue Fumiya 2321.19 1 : 0 2292.96 Ono Takayuki JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2309.91 1 : 0 2021.58 Maruta Koji JPN
JPN Maruyama Takashi 1966.48 0 : 1 2270.93 Fujita Maiko JPN
JPN Iwano Fumio 2101.27 1 : 0 2086.95 Maruta Hiroki JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2061.24 0 : 1 1765.95 Shibata Satoru JPN
Round 4
Black Result White
JPN Inoue Fumiya 2321.19 1 : 0 2309.91 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Ono Takayuki 2292.96 1 : 0 1966.48 Maruyama Takashi JPN
JPN Iwano Fumio 2101.27 0 : 1 2270.93 Fujita Maiko JPN
JPN Maruta Hiroki 2086.95 0 : 1 1765.95 Shibata Satoru JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2061.24 0 : 1 2021.58 Maruta Koji JPN