TRF Cup Dan-level Tournament

Place: Taipei, Chinese Taipei

Start: 2017-03-05, End: 2017-03-05

Rule: RIF, Games: 30

Round 1
Black Result White
TPE Chen Ko-Han 2558.85 0.5 : 0.5 2724.23 Lin Shu-Hsuan TPE
TPE Ke Fang-Ying 2184.07 0 : 1 2687.33 Lin Shih-Pin TPE
TPE Lin Huang-Yu 2643.07 0 : 1 2473.06 Chou Huang Yu-Chien TPE
TPE Lu Wei-Yuan 2519.96 0 : 1 2531.59 Wang Yuxuan CHN
TPE Huang Yen-Hua 2373.29 1 : 0 2116.55 Chen Kuo-Hui TPE
TPE Lin Chiao-Ying 2270.34 0 : 1 2259.18 Liao Jun-Yen TPE
Round 2
Black Result White
TPE Lin Shu-Hsuan 2724.23 0.5 : 0.5 2687.33 Lin Shih-Pin TPE
TPE Lin Chiao-Ying 2270.34 0 : 1 2643.07 Lin Huang-Yu TPE
TPE Chen Ko-Han 2558.85 1 : 0 2116.55 Chen Kuo-Hui TPE
TPE Liao Jun-Yen 2259.18 1 : 0 2531.59 Wang Yuxuan CHN
TPE Lu Wei-Yuan 2519.96 1 : 0 2184.07 Ke Fang-Ying TPE
TPE Chou Huang Yu-Chien 2473.06 1 : 0 2373.29 Huang Yen-Hua TPE
Round 3
Black Result White
TPE Lin Shu-Hsuan 2724.23 1 : 0 2531.59 Wang Yuxuan CHN
TPE Chen Ko-Han 2558.85 0 : 1 2687.33 Lin Shih-Pin TPE
TPE Huang Yen-Hua 2373.29 0 : 1 2643.07 Lin Huang-Yu TPE
TPE Lu Wei-Yuan 2519.96 1 : 0 2270.34 Lin Chiao-Ying TPE
TPE Chou Huang Yu-Chien 2473.06 1 : 0 2259.18 Liao Jun-Yen TPE
TPE Ke Fang-Ying 2184.07 1 : 0 2116.55 Chen Kuo-Hui TPE
Round 4
Black Result White
TPE Lin Shu-Hsuan 2724.23 1 : 0 2259.18 Liao Jun-Yen TPE
TPE Lin Shih-Pin 2687.33 1 : 0 2473.06 Chou Huang Yu-Chien TPE
TPE Lu Wei-Yuan 2519.96 1 : 0 2643.07 Lin Huang-Yu TPE
CHN Wang Yuxuan 2531.59 1 : 0 2558.85 Chen Ko-Han TPE
TPE Ke Fang-Ying 2184.07 0 : 1 2373.29 Huang Yen-Hua TPE
TPE Lin Chiao-Ying 2270.34 0 : 1 2116.55 Chen Kuo-Hui TPE
Round 5
Black Result White
TPE Lin Shu-Hsuan 2724.23 0.5 : 0.5 2473.06 Chou Huang Yu-Chien TPE
TPE Lu Wei-Yuan 2519.96 1 : 0 2687.33 Lin Shih-Pin TPE
TPE Lin Huang-Yu 2643.07 1 : 0 2531.59 Wang Yuxuan CHN
TPE Chen Ko-Han 2558.85 1 : 0 2373.29 Huang Yen-Hua TPE
TPE Lin Chiao-Ying 2270.34 1 : 0 2184.07 Ke Fang-Ying TPE
TPE Chen Kuo-Hui 2116.55 1 : 0 2259.18 Liao Jun-Yen TPE