48 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2016-11-13, End: 2016-11-13

Rule: Yamaguchi, Games: 32

Round A1
Black Result White
JPN Masuda Yuuto 1778.86 1 : 0 2380.68 Tanaka Toshiki JPN
JPN Uchida Ryunosuke 1765.08 0 : 1 2014.39 Sumiya Yuuki JPN
Round A2
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2380.68 1 : 0 1765.08 Uchida Ryunosuke JPN
JPN Sumiya Yuuki 2014.39 1 : 0 1778.86 Masuda Yuuto JPN
Round A3
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2380.68 1 : 0 2014.39 Sumiya Yuuki JPN
JPN Masuda Yuuto 1778.86 0 : 1 1765.08 Uchida Ryunosuke JPN
Round A4
Black Result White
JPN Masuda Yuuto 1778.86 0 : 1 2380.68 Tanaka Toshiki JPN
JPN Uchida Ryunosuke 1765.08 0 : 1 2014.39 Sumiya Yuuki JPN
Round A5
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2380.68 1 : 0 1765.08 Uchida Ryunosuke JPN
JPN Sumiya Yuuki 2014.39 1 : 0 1778.86 Masuda Yuuto JPN
Round A6
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2380.68 1 : 0 2014.39 Sumiya Yuuki JPN
JPN Masuda Yuuto 1778.86 0 : 1 1765.08 Uchida Ryunosuke JPN
Round SS1
Black Result White
JPN Hasegawa Kazuto 2553.59 1 : 0 2128.91 Hata Masayuki JPN
JPN Iio Yoshihiro 2468.44 0 : 1 2540.82 Kawamura Norihiko JPN
Round SS2
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2629.12 0 : 1 2553.59 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Hata Masayuki 2128.91 0 : 1 2468.44 Iio Yoshihiro JPN
Round SS3
Black Result White
JPN Hata Masayuki 2128.91 1 : 0 2629.12 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2553.59 1 : 0 2540.82 Kawamura Norihiko JPN
Round SS4
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2540.82 0.5 : 0.5 2629.12 Okabe Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2468.44 0 : 1 2553.59 Hasegawa Kazuto JPN
Round SS5
Black Result White
JPN Iio Yoshihiro 2468.44 0.5 : 0.5 2629.12 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hata Masayuki 2128.91 0 : 1 2540.82 Kawamura Norihiko JPN
Round SY1
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2321.69 1 : 0 1931.10 Doi Manabu JPN
JPN Mano Yoshihisa 2263.68 0 : 1 2028.80 Nishida Toshio JPN
Round SY2
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2321.69 1 : 0 2028.80 Nishida Toshio JPN
JPN Mano Yoshihisa 2263.68 1 : 0 1931.10 Doi Manabu JPN
Round SY3
Black Result White
JPN Mano Yoshihisa 2263.68 0 : 1 2321.69 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Doi Manabu 1931.10 0 : 1 2028.80 Nishida Toshio JPN
Round SY4
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2321.69 0.5 : 0.5 2179.50 Takagawa Teiji JPN
JPN Mano Yoshihisa 2263.68 0.5 : 0.5 2028.80 Nishida Toshio JPN
Round SY5
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2321.69 1 : 0 2028.80 Nishida Toshio JPN
JPN Mano Yoshihisa 2263.68 0.5 : 0.5 2179.50 Takagawa Teiji JPN