48 Kyoto Classified Tournament

Place: Kyoto, Japan

Start: 2016-11-13, End: 2016-11-13

Rule: Yamaguchi, Games: 32

Round A1
Black Result White
JPN Masuda Yuuto 1772.76 1 : 0 2376.72 Tanaka Toshiki JPN
JPN Uchida Ryunosuke 1762.22 0 : 1 2011.69 Sumiya Yuuki JPN
Round A2
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2376.72 1 : 0 1762.22 Uchida Ryunosuke JPN
JPN Sumiya Yuuki 2011.69 1 : 0 1772.76 Masuda Yuuto JPN
Round A3
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2376.72 1 : 0 2011.69 Sumiya Yuuki JPN
JPN Masuda Yuuto 1772.76 0 : 1 1762.22 Uchida Ryunosuke JPN
Round A4
Black Result White
JPN Masuda Yuuto 1772.76 0 : 1 2376.72 Tanaka Toshiki JPN
JPN Uchida Ryunosuke 1762.22 0 : 1 2011.69 Sumiya Yuuki JPN
Round A5
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2376.72 1 : 0 1762.22 Uchida Ryunosuke JPN
JPN Sumiya Yuuki 2011.69 1 : 0 1772.76 Masuda Yuuto JPN
Round A6
Black Result White
JPN Tanaka Toshiki 2376.72 1 : 0 2011.69 Sumiya Yuuki JPN
JPN Masuda Yuuto 1772.76 0 : 1 1762.22 Uchida Ryunosuke JPN
Round SS1
Black Result White
JPN Hasegawa Kazuto 2552.21 1 : 0 2123.61 Hata Masayuki JPN
JPN Iio Yoshihiro 2467.63 0 : 1 2540.29 Kawamura Norihiko JPN
Round SS2
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2628.19 0 : 1 2552.21 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Hata Masayuki 2123.61 0 : 1 2467.63 Iio Yoshihiro JPN
Round SS3
Black Result White
JPN Hata Masayuki 2123.61 1 : 0 2628.19 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2552.21 1 : 0 2540.29 Kawamura Norihiko JPN
Round SS4
Black Result White
JPN Kawamura Norihiko 2540.29 0.5 : 0.5 2628.19 Okabe Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2467.63 0 : 1 2552.21 Hasegawa Kazuto JPN
Round SS5
Black Result White
JPN Iio Yoshihiro 2467.63 0.5 : 0.5 2628.19 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hata Masayuki 2123.61 0 : 1 2540.29 Kawamura Norihiko JPN
Round SY1
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2322.77 1 : 0 1931.44 Doi Manabu JPN
JPN Mano Yoshihisa 2268.03 0 : 1 2028.08 Nishida Toshio JPN
Round SY2
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2322.77 1 : 0 2028.08 Nishida Toshio JPN
JPN Mano Yoshihisa 2268.03 1 : 0 1931.44 Doi Manabu JPN
Round SY3
Black Result White
JPN Mano Yoshihisa 2268.03 0 : 1 2322.77 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Doi Manabu 1931.44 0 : 1 2028.08 Nishida Toshio JPN
Round SY4
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2322.77 0.5 : 0.5 2180.45 Takagawa Teiji JPN
JPN Mano Yoshihisa 2268.03 0.5 : 0.5 2028.08 Nishida Toshio JPN
Round SY5
Black Result White
JPN Ishitani Shin-ichi 2322.77 1 : 0 2028.08 Nishida Toshio JPN
JPN Mano Yoshihisa 2268.03 0.5 : 0.5 2180.45 Takagawa Teiji JPN