XIX Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2004-11-20, End: 2004-12-25

Rule: RIF, Games: 29

Round
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2224.75 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2224.75 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Berezin Roman 2148.68 0 : 1 2498.48 Kareyev Vladislav RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2148.68 Berezin Roman RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 2034.02 Grishnin Stepan RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2498.48 Kareyev Vladislav RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.48 1 : 0 1677.25 Morovov Mikhail RUS
RUS Morovov Mikhail 1677.25 0 : 1 2498.48 Kareyev Vladislav RUS
RUS Karasyov Maxim 2397.76 1 : 0 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Skuridin Alexey 2340.73 0 : 1 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2224.75 1 : 0 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Morovov Mikhail 1677.25 0 : 1 2397.76 Karasyov Maxim RUS
RUS Karasyov Maxim 2397.76 1 : 0 1677.25 Morovov Mikhail RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2224.75 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2224.75 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Berezin Roman 2148.68 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Morovov Mikhail 1677.25 0 : 1 2340.73 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2224.75 0 : 1 2148.68 Berezin Roman RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2224.75 1 : 0 1677.25 Morovov Mikhail RUS
RUS Morovov Mikhail 1677.25 0 : 1 2224.75 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2148.68 Berezin Roman RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.02 0 : 1 2148.68 Berezin Roman RUS