XIX Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 2004-11-20, End: 2004-12-25

Rule: RIF, Games: 29

Round
Black Result White
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2225.22 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2225.22 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Berezin Roman 2149.02 0 : 1 2498.86 Kareyev Vladislav RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2149.02 Berezin Roman RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 2034.36 Grishnin Stepan RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2498.86 Kareyev Vladislav RUS
RUS Kareyev Vladislav 2498.86 1 : 0 1676.99 Morovov Mikhail RUS
RUS Morovov Mikhail 1676.99 0 : 1 2498.86 Kareyev Vladislav RUS
RUS Karasyov Maxim 2398.10 1 : 0 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Skuridin Alexey 2341.15 0 : 1 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2225.22 1 : 0 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Morovov Mikhail 1676.99 0 : 1 2398.10 Karasyov Maxim RUS
RUS Karasyov Maxim 2398.10 1 : 0 1676.99 Morovov Mikhail RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2225.22 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2225.22 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Berezin Roman 2149.02 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Morovov Mikhail 1676.99 0 : 1 2341.15 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2225.22 0 : 1 2149.02 Berezin Roman RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2225.22 1 : 0 1676.99 Morovov Mikhail RUS
RUS Morovov Mikhail 1676.99 0 : 1 2225.22 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2149.02 Berezin Roman RUS
RUS Grishnin Stepan 2034.36 0 : 1 2149.02 Berezin Roman RUS