Nizhny Novgorod - Open

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1999-03-12, End: 1999-03-14

Rule: RIF, Games: 32

Round 1
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2484.72 1 : 0 1970.04 Kocheshkova Olga RUS
RUS Dukhno Evgeny 1829.61 0 : 1 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Skuridin Alexey 2339.54 1 : 0 1811.59 Shalnov Sergey RUS
Round 2
Black Result White
RUS Gorshenkov Artur 2100.77 0 : 1 2484.72 Kozhin Mikhail RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.34 1 : 0 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Chizhkina Yelena 2164.17 0 : 1 2357.08 Kareyev Vladislav RUS
Round 3
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2339.54 0 : 1 2484.72 Kozhin Mikhail RUS
RUS Shalnov Sergey 1811.59 0 : 1 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Ivanov Alexey 2051.31 0 : 1 2164.34 Karasyov Maxim RUS
RUS Gorshenkov Artur 2100.77 1 : 0 1829.61 Dukhno Evgeny RUS
Round 4
Black Result White
RUS Karasyov Maxim 2164.34 0 : 1 2484.72 Kozhin Mikhail RUS
RUS Kareyev Vladislav 2357.08 0 : 1 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Kareyeva Yevgenia 1960.61 0 : 1 2339.54 Skuridin Alexey RUS
RUS Ivanov Alexey 2051.31 0 : 1 2134.16 Olyunin Sergey RUS
RUS Gorshenkov Artur 2100.77 1 : 0 2070.71 Provorov Yury RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2484.72 0.5 : 0.5 2134.16 Olyunin Sergey RUS
RUS Shevelyov Sergey 2272.97 0 : 1 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.34 0 : 1 2357.08 Kareyev Vladislav RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2484.72 1 : 0 2456.63 Sinyov Igor RUS
RUS Olyunin Sergey 2134.16 0 : 1 2339.54 Skuridin Alexey RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.34 0 : 1 2272.97 Shevelyov Sergey RUS
Round 7
Black Result White
RUS Sinyov Igor 2456.63 1 : 0 2134.16 Olyunin Sergey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2357.08 0 : 1 2339.54 Skuridin Alexey RUS
RUS Ivanov Alexey 2051.31 0 : 1 2272.97 Shevelyov Sergey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Sinyov Igor 2456.63 1 : 0 2339.54 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2357.08 1 : 0 1969.06 Osepjants Alexandr RUS
RUS Lonin Alexander 2054.59 1 : 0 2164.17 Chizhkina Yelena RUS
RUS Olyunin Sergey 2134.16 0 : 1 2100.77 Gorshenkov Artur RUS
Round 9
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2484.72 1 : 0 2051.31 Ivanov Alexey RUS
RUS Sinyov Igor 2456.63 1 : 0 2100.77 Gorshenkov Artur RUS
RUS Kareyev Vladislav 2357.08 0 : 1 2054.59 Lonin Alexander RUS
RUS Skuridin Alexey 2339.54 1 : 0 2272.97 Shevelyov Sergey RUS