Nizhny Novgorod - Open

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1999-03-12, End: 1999-03-14

Rule: RIF, Games: 32

Round 1
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2473.10 1 : 0 1968.16 Kocheshkova Olga RUS
RUS Dukhno Evgeny 1829.06 0 : 1 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Skuridin Alexey 2340.90 1 : 0 1811.37 Shalnov Sergey RUS
Round 2
Black Result White
RUS Gorshenkov Artur 2101.90 0 : 1 2473.10 Kozhin Mikhail RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.47 1 : 0 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Chizhkina Yelena 2166.12 0 : 1 2363.36 Kareyev Vladislav RUS
Round 3
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2340.90 0 : 1 2473.10 Kozhin Mikhail RUS
RUS Shalnov Sergey 1811.37 0 : 1 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Ivanov Alexey 2048.81 0 : 1 2164.47 Karasyov Maxim RUS
RUS Gorshenkov Artur 2101.90 1 : 0 1829.06 Dukhno Evgeny RUS
Round 4
Black Result White
RUS Karasyov Maxim 2164.47 0 : 1 2473.10 Kozhin Mikhail RUS
RUS Kareyev Vladislav 2363.36 0 : 1 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Kareyeva Yevgenia 1962.53 0 : 1 2340.90 Skuridin Alexey RUS
RUS Ivanov Alexey 2048.81 0 : 1 2136.07 Olyunin Sergey RUS
RUS Gorshenkov Artur 2101.90 1 : 0 2071.37 Provorov Yury RUS
Round 5
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2473.10 0.5 : 0.5 2136.07 Olyunin Sergey RUS
RUS Shevelyov Sergey 2273.85 0 : 1 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.47 0 : 1 2363.36 Kareyev Vladislav RUS
Round 6
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2473.10 1 : 0 2437.32 Sinyov Igor RUS
RUS Olyunin Sergey 2136.07 0 : 1 2340.90 Skuridin Alexey RUS
RUS Karasyov Maxim 2164.47 0 : 1 2273.85 Shevelyov Sergey RUS
Round 7
Black Result White
RUS Sinyov Igor 2437.32 1 : 0 2136.07 Olyunin Sergey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2363.36 0 : 1 2340.90 Skuridin Alexey RUS
RUS Ivanov Alexey 2048.81 0 : 1 2273.85 Shevelyov Sergey RUS
Round 8
Black Result White
RUS Sinyov Igor 2437.32 1 : 0 2340.90 Skuridin Alexey RUS
RUS Kareyev Vladislav 2363.36 1 : 0 1969.68 Osepjants Alexandr RUS
RUS Lonin Alexander 2059.11 1 : 0 2166.12 Chizhkina Yelena RUS
RUS Olyunin Sergey 2136.07 0 : 1 2101.90 Gorshenkov Artur RUS
Round 9
Black Result White
RUS Kozhin Mikhail 2473.10 1 : 0 2048.81 Ivanov Alexey RUS
RUS Sinyov Igor 2437.32 1 : 0 2101.90 Gorshenkov Artur RUS
RUS Kareyev Vladislav 2363.36 0 : 1 2059.11 Lonin Alexander RUS
RUS Skuridin Alexey 2340.90 1 : 0 2273.85 Shevelyov Sergey RUS