15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2014-10-26, End: 2014-10-26

Rule: Yamaguchi, Games: 25

Round 1
Black Result White
JPN Tomobe Katsuhiro 2046.12 0 : 1 2663.82 Okabe Hiroshi JPN
JPN Kamiya Shunsuke 2561.57 1 : 0 1749.84 Sugawara Shinji JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2533.70 1 : 0 2188.63 Iwano Fumio JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2364.76 1 : 0 2025.16 Maruta Hiroki JPN
JPN Ono Takayuki 2292.92 0.5 : 0.5 2244.27 Tada Ayako JPN
JPN Nakamura Souta 2166.58 0 : 1 2022.74 Kato Yasuhiro JPN
Round 2
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.82 1 : 0 2022.74 Kato Yasuhiro JPN
JPN Kamiya Shunsuke 2561.57 1 : 0 2292.92 Ono Takayuki JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2533.70 1 : 0 2364.76 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Tada Ayako 2244.27 1 : 0 2025.16 Maruta Hiroki JPN
JPN Sugawara Shinji 1749.84 0 : 1 2188.63 Iwano Fumio JPN
JPN Nakamura Souta 2166.58 1 : 0 2046.12 Tomobe Katsuhiro JPN
Round 3
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.82 1 : 0 2533.70 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Tada Ayako 2244.27 0 : 1 2561.57 Kamiya Shunsuke JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2364.76 1 : 0 2166.58 Nakamura Souta JPN
JPN Ono Takayuki 2292.92 1 : 0 2025.16 Maruta Hiroki JPN
JPN Iwano Fumio 2188.63 1 : 0 2022.74 Kato Yasuhiro JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2046.12 1 : 0 1749.84 Sugawara Shinji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.82 0.5 : 0.5 2561.57 Kamiya Shunsuke JPN
JPN Ono Takayuki 2292.92 1 : 0 2533.70 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2364.76 1 : 0 2188.63 Iwano Fumio JPN
JPN Nakamura Souta 2166.58 1 : 0 2244.27 Tada Ayako JPN
JPN Kato Yasuhiro 2022.74 1 : 0 2046.12 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Maruta Hiroki 2025.16 1 : 0 1749.84 Sugawara Shinji JPN
Round ex
Black Result White
JPN Fukui Nobuhiro 2533.70 1 : 0 2166.58 Nakamura Souta JPN