15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round

Place: Tokyo, Japan

Start: 2014-10-26, End: 2014-10-26

Rule: Yamaguchi, Games: 25

Round 1
Black Result White
JPN Tomobe Katsuhiro 2047.90 0 : 1 2663.98 Okabe Hiroshi JPN
JPN Kamiya Shunsuke 2562.01 1 : 0 1750.57 Sugawara Shinji JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2534.08 1 : 0 2190.21 Iwano Fumio JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2365.28 1 : 0 2026.71 Maruta Hiroki JPN
JPN Ono Takayuki 2294.10 0.5 : 0.5 2244.76 Tada Ayako JPN
JPN Nakamura Souta 2167.78 0 : 1 2024.92 Kato Yasuhiro JPN
Round 2
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.98 1 : 0 2024.92 Kato Yasuhiro JPN
JPN Kamiya Shunsuke 2562.01 1 : 0 2294.10 Ono Takayuki JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2534.08 1 : 0 2365.28 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Tada Ayako 2244.76 1 : 0 2026.71 Maruta Hiroki JPN
JPN Sugawara Shinji 1750.57 0 : 1 2190.21 Iwano Fumio JPN
JPN Nakamura Souta 2167.78 1 : 0 2047.90 Tomobe Katsuhiro JPN
Round 3
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.98 1 : 0 2534.08 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Tada Ayako 2244.76 0 : 1 2562.01 Kamiya Shunsuke JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2365.28 1 : 0 2167.78 Nakamura Souta JPN
JPN Ono Takayuki 2294.10 1 : 0 2026.71 Maruta Hiroki JPN
JPN Iwano Fumio 2190.21 1 : 0 2024.92 Kato Yasuhiro JPN
JPN Tomobe Katsuhiro 2047.90 1 : 0 1750.57 Sugawara Shinji JPN
Round 4
Black Result White
JPN Okabe Hiroshi 2663.98 0.5 : 0.5 2562.01 Kamiya Shunsuke JPN
JPN Ono Takayuki 2294.10 1 : 0 2534.08 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2365.28 1 : 0 2190.21 Iwano Fumio JPN
JPN Nakamura Souta 2167.78 1 : 0 2244.76 Tada Ayako JPN
JPN Kato Yasuhiro 2024.92 1 : 0 2047.90 Tomobe Katsuhiro JPN
JPN Maruta Hiroki 2026.71 1 : 0 1750.57 Sugawara Shinji JPN
Round ex
Black Result White
JPN Fukui Nobuhiro 2534.08 1 : 0 2167.78 Nakamura Souta JPN