52 Meijinsen Tournament

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2014-09-13, End: 2014-09-15

Rule: Yamaguchi, Games: 45

Round 1
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 1 : 0 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Okabe Hiroshi 2665.62 1 : 0 2481.75 Tamada Yoichi JPN
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 0.5 : 0.5 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0 : 1 2567.79 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2537.55 1 : 0 2404.36 Sato Kiyotomi JPN
Round 2
Black Result White
JPN Sato Kiyotomi 2404.36 0 : 1 2738.17 Oosumi Yuuki JPN
JPN Okabe Hiroshi 2665.62 1 : 0 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Tamada Yoichi 2481.75 0 : 1 2637.28 Nakayama Tomoharu JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2567.79 1 : 0 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0 : 1 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
Round 3
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 1 : 0 2437.06 Iio Yoshihiro JPN
JPN Okabe Hiroshi 2665.62 1 : 0 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2567.79 0 : 1 2637.28 Nakayama Tomoharu JPN
JPN Tamada Yoichi 2481.75 0 : 1 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2302.71 0 : 1 2404.36 Sato Kiyotomi JPN
Round 4
Black Result White
JPN Fukui Nobuhiro 2537.55 0 : 1 2738.17 Oosumi Yuuki JPN
JPN Okabe Hiroshi 2665.62 1 : 0 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0 : 1 2637.28 Nakayama Tomoharu JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2567.79 1 : 0 2404.36 Sato Kiyotomi JPN
JPN Kashihara Akihiko 2268.14 0 : 1 2481.75 Tamada Yoichi JPN
Round 5
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 1 : 0 2665.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 0 : 1 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Tamada Yoichi 2481.75 0.5 : 0.5 2567.79 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Sato Kiyotomi 2404.36 1 : 0 2437.06 Iio Yoshihiro JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2302.71 0 : 1 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
Round 6
Black Result White
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 0.5 : 0.5 2738.17 Oosumi Yuuki JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0.5 : 0.5 2665.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2567.79 1 : 0 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Tamada Yoichi 2481.75 0.5 : 0.5 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Sato Kiyotomi 2404.36 1 : 0 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
Round 7
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 1 : 0 2567.79 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Okabe Hiroshi 2665.62 1 : 0 2404.36 Sato Kiyotomi JPN
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 1 : 0 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Kashihara Akihiko 2268.14 0 : 1 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0 : 1 2481.75 Tamada Yoichi JPN
Round 8
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 0.5 : 0.5 2481.75 Tamada Yoichi JPN
JPN Hasegawa Kazuto 2567.79 0.5 : 0.5 2665.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 1 : 0 2404.36 Sato Kiyotomi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2537.55 1 : 0 2302.71 Matsuura Hiroshi JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0.5 : 0.5 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
Round 9
Black Result White
JPN Oosumi Yuuki 2738.17 1 : 0 2268.14 Kashihara Akihiko JPN
JPN Nakayama Tomoharu 2637.28 0.5 : 0.5 2665.62 Okabe Hiroshi JPN
JPN Matsuura Hiroshi 2302.71 0 : 1 2567.79 Hasegawa Kazuto JPN
JPN Iio Yoshihiro 2437.06 0 : 1 2537.55 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Sato Kiyotomi 2404.36 0.5 : 0.5 2481.75 Tamada Yoichi JPN