2013 Christmas LianHuan Tournament

Place: Beijing, China

Start: 2013-12-21, End: 2013-12-21

Rule: LianHuan, Games: 46

Round 1
Black Result White
CHN Cao Dong 2677.35 1 : 0 2117.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1935.15 0 : 1 2661.41 Li Yi CHN
CHN Lei Hongying 2033.26 0 : 1 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2405.62 0 : 1 1664.97 Huo Kui CHN
CHN Li Peng 2242.53 0 : 1 2100.42 Zhang Hongmei CHN
CHN Wu Yufan 1847.37 0 : 1 2237.20 Zhu Tianyi CHN
CHN Li Jiaxiang 1879.19 0 : 1 2186.92 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1906.07 0 : 1 2050.85 Ye Dongning CHN
Round 2
Black Result White
CHN Cao Dong 2677.35 1 : 0 2186.92 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Yi 2661.41 1 : 0 2237.20 Zhu Tianyi CHN
CHN Zhang Hongmei 2100.42 0 : 1 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2405.62 1 : 0 1906.07 Zhang Tieliang CHN
CHN Lei Hongying 2033.26 0 : 1 2242.53 Li Peng CHN
CHN Shen Jin 2117.25 1 : 0 1879.19 Li Jiaxiang CHN
CHN Ye Dongning 2050.85 1 : 0 1664.97 Huo Kui CHN
CHN Guo Linfu 1935.15 1 : 0 1847.37 Wu Yufan CHN
Round 3
Black Result White
CHN Ye Dongning 2050.85 0 : 1 2677.35 Cao Dong CHN
CHN Li Yi 2661.41 0.5 : 0.5 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2405.62 1 : 0 1935.15 Guo Linfu CHN
CHN Shen Jin 2117.25 0 : 1 2242.53 Li Peng CHN
CHN Zhang Hongmei 2100.42 0.5 : 0.5 2237.20 Zhu Tianyi CHN
CHN Huo Kui 1664.97 0 : 1 2186.92 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Jiaxiang 1879.19 0 : 1 2033.26 Lei Hongying CHN
CHN Wu Yufan 1847.37 0 : 1 1906.07 Zhang Tieliang CHN
Round 4
Black Result White
CHN Li Yi 2661.41 1 : 0 2677.35 Cao Dong CHN
CHN Ye Dongning 2050.85 0 : 1 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhu Tianyi 2237.20 0 : 1 2405.62 Gao Cong CHN
CHN Wu Xiaoning 2186.92 0 : 1 2242.53 Li Peng CHN
CHN Zhang Tieliang 1906.07 0 : 1 2117.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1935.15 0 : 1 2100.42 Zhang Hongmei CHN
CHN Lei Hongying 2033.26 1 : 0 1664.97 Huo Kui CHN
Round 5
Black Result White
CHN Zhang Hongmei 2100.42 0 : 1 2677.35 Cao Dong CHN
CHN Li Peng 2242.53 0 : 1 2661.41 Li Yi CHN
CHN Gao Cong 2405.62 0 : 1 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhang Tieliang 1906.07 0 : 1 2237.20 Zhu Tianyi CHN
CHN Lei Hongying 2033.26 0 : 1 2186.92 Wu Xiaoning CHN
CHN Ye Dongning 2050.85 0 : 1 2117.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1935.15 0 : 1 1879.19 Li Jiaxiang CHN
CHN Sun Lijing 1804.56 1 : 0 1664.97 Huo Kui CHN
Round 6
Black Result White
CHN Cao Dong 2677.35 1 : 0 2456.37 Qiu Yunfei CHN
CHN Li Yi 2661.41 1 : 0 2405.62 Gao Cong CHN
CHN Li Peng 2242.53 0 : 1 2237.20 Zhu Tianyi CHN
CHN Shen Jin 2117.25 0 : 1 2186.92 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1906.07 1 : 0 2100.42 Zhang Hongmei CHN
CHN Ye Dongning 2050.85 0 : 1 1935.15 Guo Linfu CHN
CHN Sun Lijing 1804.56 0 : 1 2033.26 Lei Hongying CHN