2013 Christmas LianHuan Tournament

Place: Beijing, China

Start: 2013-12-21, End: 2013-12-21

Rule: LianHuan, Games: 46

Round 1
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.95 1 : 0 2119.92 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.68 0 : 1 2663.96 Li Yi CHN
CHN Lei Hongying 2035.56 0 : 1 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.94 0 : 1 1666.69 Huo Kui CHN
CHN Li Peng 2244.92 0 : 1 2102.82 Zhang Hongmei CHN
CHN Wu Yufan 1850.83 0 : 1 2240.15 Zhu Tianyi CHN
CHN Li Jiaxiang 1880.53 0 : 1 2189.91 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1908.27 0 : 1 2052.60 Ye Dongning CHN
Round 2
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.95 1 : 0 2189.91 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Yi 2663.96 1 : 0 2240.15 Zhu Tianyi CHN
CHN Zhang Hongmei 2102.82 0 : 1 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.94 1 : 0 1908.27 Zhang Tieliang CHN
CHN Lei Hongying 2035.56 0 : 1 2244.92 Li Peng CHN
CHN Shen Jin 2119.92 1 : 0 1880.53 Li Jiaxiang CHN
CHN Ye Dongning 2052.60 1 : 0 1666.69 Huo Kui CHN
CHN Guo Linfu 1936.68 1 : 0 1850.83 Wu Yufan CHN
Round 3
Black Result White
CHN Ye Dongning 2052.60 0 : 1 2679.95 Cao Dong CHN
CHN Li Yi 2663.96 0.5 : 0.5 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.94 1 : 0 1936.68 Guo Linfu CHN
CHN Shen Jin 2119.92 0 : 1 2244.92 Li Peng CHN
CHN Zhang Hongmei 2102.82 0.5 : 0.5 2240.15 Zhu Tianyi CHN
CHN Huo Kui 1666.69 0 : 1 2189.91 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Jiaxiang 1880.53 0 : 1 2035.56 Lei Hongying CHN
CHN Wu Yufan 1850.83 0 : 1 1908.27 Zhang Tieliang CHN
Round 4
Black Result White
CHN Li Yi 2663.96 1 : 0 2679.95 Cao Dong CHN
CHN Ye Dongning 2052.60 0 : 1 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhu Tianyi 2240.15 0 : 1 2408.94 Gao Cong CHN
CHN Wu Xiaoning 2189.91 0 : 1 2244.92 Li Peng CHN
CHN Zhang Tieliang 1908.27 0 : 1 2119.92 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.68 0 : 1 2102.82 Zhang Hongmei CHN
CHN Lei Hongying 2035.56 1 : 0 1666.69 Huo Kui CHN
Round 5
Black Result White
CHN Zhang Hongmei 2102.82 0 : 1 2679.95 Cao Dong CHN
CHN Li Peng 2244.92 0 : 1 2663.96 Li Yi CHN
CHN Gao Cong 2408.94 0 : 1 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhang Tieliang 1908.27 0 : 1 2240.15 Zhu Tianyi CHN
CHN Lei Hongying 2035.56 0 : 1 2189.91 Wu Xiaoning CHN
CHN Ye Dongning 2052.60 0 : 1 2119.92 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.68 0 : 1 1880.53 Li Jiaxiang CHN
CHN Sun Lijing 1807.69 1 : 0 1666.69 Huo Kui CHN
Round 6
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.95 1 : 0 2459.26 Qiu Yunfei CHN
CHN Li Yi 2663.96 1 : 0 2408.94 Gao Cong CHN
CHN Li Peng 2244.92 0 : 1 2240.15 Zhu Tianyi CHN
CHN Shen Jin 2119.92 0 : 1 2189.91 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1908.27 1 : 0 2102.82 Zhang Hongmei CHN
CHN Ye Dongning 2052.60 0 : 1 1936.68 Guo Linfu CHN
CHN Sun Lijing 1807.69 0 : 1 2035.56 Lei Hongying CHN