2013 Christmas LianHuan Tournament

Place: Beijing, China

Start: 2013-12-21, End: 2013-12-21

Rule: LianHuan, Games: 46

Round 1
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.65 1 : 0 2119.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.36 0 : 1 2663.37 Li Yi CHN
CHN Lei Hongying 2035.36 0 : 1 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.21 0 : 1 1666.44 Huo Kui CHN
CHN Li Peng 2244.49 0 : 1 2102.70 Zhang Hongmei CHN
CHN Wu Yufan 1849.75 0 : 1 2239.41 Zhu Tianyi CHN
CHN Li Jiaxiang 1880.29 0 : 1 2189.34 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1907.86 0 : 1 2052.28 Ye Dongning CHN
Round 2
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.65 1 : 0 2189.34 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Yi 2663.37 1 : 0 2239.41 Zhu Tianyi CHN
CHN Zhang Hongmei 2102.70 0 : 1 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.21 1 : 0 1907.86 Zhang Tieliang CHN
CHN Lei Hongying 2035.36 0 : 1 2244.49 Li Peng CHN
CHN Shen Jin 2119.25 1 : 0 1880.29 Li Jiaxiang CHN
CHN Ye Dongning 2052.28 1 : 0 1666.44 Huo Kui CHN
CHN Guo Linfu 1936.36 1 : 0 1849.75 Wu Yufan CHN
Round 3
Black Result White
CHN Ye Dongning 2052.28 0 : 1 2679.65 Cao Dong CHN
CHN Li Yi 2663.37 0.5 : 0.5 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Gao Cong 2408.21 1 : 0 1936.36 Guo Linfu CHN
CHN Shen Jin 2119.25 0 : 1 2244.49 Li Peng CHN
CHN Zhang Hongmei 2102.70 0.5 : 0.5 2239.41 Zhu Tianyi CHN
CHN Huo Kui 1666.44 0 : 1 2189.34 Wu Xiaoning CHN
CHN Li Jiaxiang 1880.29 0 : 1 2035.36 Lei Hongying CHN
CHN Wu Yufan 1849.75 0 : 1 1907.86 Zhang Tieliang CHN
Round 4
Black Result White
CHN Li Yi 2663.37 1 : 0 2679.65 Cao Dong CHN
CHN Ye Dongning 2052.28 0 : 1 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhu Tianyi 2239.41 0 : 1 2408.21 Gao Cong CHN
CHN Wu Xiaoning 2189.34 0 : 1 2244.49 Li Peng CHN
CHN Zhang Tieliang 1907.86 0 : 1 2119.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.36 0 : 1 2102.70 Zhang Hongmei CHN
CHN Lei Hongying 2035.36 1 : 0 1666.44 Huo Kui CHN
Round 5
Black Result White
CHN Zhang Hongmei 2102.70 0 : 1 2679.65 Cao Dong CHN
CHN Li Peng 2244.49 0 : 1 2663.37 Li Yi CHN
CHN Gao Cong 2408.21 0 : 1 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Zhang Tieliang 1907.86 0 : 1 2239.41 Zhu Tianyi CHN
CHN Lei Hongying 2035.36 0 : 1 2189.34 Wu Xiaoning CHN
CHN Ye Dongning 2052.28 0 : 1 2119.25 Shen Jin CHN
CHN Guo Linfu 1936.36 0 : 1 1880.29 Li Jiaxiang CHN
CHN Sun Lijing 1807.28 1 : 0 1666.44 Huo Kui CHN
Round 6
Black Result White
CHN Cao Dong 2679.65 1 : 0 2458.74 Qiu Yunfei CHN
CHN Li Yi 2663.37 1 : 0 2408.21 Gao Cong CHN
CHN Li Peng 2244.49 0 : 1 2239.41 Zhu Tianyi CHN
CHN Shen Jin 2119.25 0 : 1 2189.34 Wu Xiaoning CHN
CHN Zhang Tieliang 1907.86 1 : 0 2102.70 Zhang Hongmei CHN
CHN Ye Dongning 2052.28 0 : 1 1936.36 Guo Linfu CHN
CHN Sun Lijing 1807.28 0 : 1 2035.36 Lei Hongying CHN