3rd Tohoku Championship

Place: Aomori, Japan

Start: 2011-02-27, End: 2011-02-27

Rule: Yamaguchi, Games: 33

Round 1
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2429.52 1 : 0 2006.14 Kato Yasuhiro JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2322.56 1 : 0 1867.07 Miura Hitoshi JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2319.30 1 : 0 1963.63 Hirono Masakazu JPN
JPN Miyagawa Sou 2049.70 1 : 0 1439.72 Sato Ryota JPN
JPN Tanno Yoshitaka 2045.82 0 : 1 1848.84 Yokono Yoshiki JPN
JPN Yamamoto Harue 1644.52 0 : 1 2035.09 Gakumazawa Hideaki JPN
Round 2
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2429.52 1 : 0 2091.27 Kobayashi Koichi JPN
JPN Fukui Nobuhiro 2322.56 0 : 1 2319.30 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2006.14 0 : 1 2049.70 Miyagawa Sou JPN
JPN Yamamoto Harue 1644.52 0 : 1 2045.82 Tanno Yoshitaka JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2035.09 1 : 0 1848.84 Yokono Yoshiki JPN
JPN Miura Hitoshi 1867.07 1 : 0 1439.72 Sato Ryota JPN
Round 3
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2429.52 1 : 0 2319.30 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Yokono Yoshiki 1848.84 0 : 1 2322.56 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Kobayashi Koichi 2091.27 1 : 0 1963.63 Hirono Masakazu JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2035.09 0 : 1 2049.70 Miyagawa Sou JPN
JPN Tanno Yoshitaka 2045.82 1 : 0 1867.07 Miura Hitoshi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2006.14 1 : 0 1644.52 Yamamoto Harue JPN
JPN Tsushima Norito 1645.46 1 : 0 1439.72 Sato Ryota JPN
Round 4
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2429.52 1 : 0 2049.70 Miyagawa Sou JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2035.09 0 : 1 2322.56 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Kobayashi Koichi 2091.27 0 : 1 2319.30 Ishitani Shin-ichi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2006.14 0 : 1 2045.82 Tanno Yoshitaka JPN
JPN Yokono Yoshiki 1848.84 0 : 1 1963.63 Hirono Masakazu JPN
JPN Tsushima Norito 1645.46 0 : 1 1867.07 Miura Hitoshi JPN
JPN Sato Ryota 1439.72 0 : 1 1644.52 Yamamoto Harue JPN
Round 5
Black Result White
JPN Tamada Yoichi 2429.52 1 : 0 2322.56 Fukui Nobuhiro JPN
JPN Ishitani Shin-ichi 2319.30 1 : 0 2049.70 Miyagawa Sou JPN
JPN Kobayashi Koichi 2091.27 1 : 0 2045.82 Tanno Yoshitaka JPN
JPN Gakumazawa Hideaki 2035.09 1 : 0 1867.07 Miura Hitoshi JPN
JPN Kato Yasuhiro 2006.14 1 : 0 1439.72 Sato Ryota JPN
JPN Hirono Masakazu 1963.63 1 : 0 1644.52 Yamamoto Harue JPN
JPN Tsushima Norito 1645.46 1 : 0 1848.84 Yokono Yoshiki JPN