XII Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1997-11-06, End: 1997-12-15

Rule: RIF, Games: 13

Round 1
Black Result White
RUS Olyunin Sergey 2133.33 0 : 1 2377.21 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2170.32 1 : 0 2275.25 Kareyev Vladislav RUS
Round 2
Black Result White
RUS Shevelyov Sergey 2191.59 0 : 1 2377.21 Skuridin Alexey RUS
RUS Gorshenkov Artur 2092.07 0 : 1 2275.25 Kareyev Vladislav RUS
Round 3
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2377.21 1 : 0 1996.36 Surovegina Ekaterina RUS
Round 4
Black Result White
RUS Petrovsky Dmitri 2170.32 0 : 1 2377.21 Skuridin Alexey RUS
RUS Karasyov Maxim 2104.76 1 : 0 2275.25 Kareyev Vladislav RUS
Round 5
Black Result White
RUS Shevelyov Sergey 2191.59 0 : 1 2275.25 Kareyev Vladislav RUS
Round 6
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2377.21 1 : 0 1877.08 Tsaryov Viktor RUS
RUS Shevelyov Sergey 2191.59 1 : 0 2170.32 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Gorshenkov Artur 2092.07 0 : 1 1996.36 Surovegina Ekaterina RUS
Round 7
Black Result White
RUS Olyunin Sergey 2133.33 0 : 1 2275.25 Kareyev Vladislav RUS
Round 9
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2377.21 1 : 0 1957.03 Shatunov Alexander RUS