XII Nizhny Novgorod championship

Place: Nizhny Novgorod, Russia

Start: 1997-11-06, End: 1997-12-15

Rule: RIF, Games: 13

Round 1
Black Result White
RUS Olyunin Sergey 2134.74 0 : 1 2378.23 Skuridin Alexey RUS
RUS Petrovsky Dmitri 2172.38 1 : 0 2277.89 Kareyev Vladislav RUS
Round 2
Black Result White
RUS Shevelyov Sergey 2194.92 0 : 1 2378.23 Skuridin Alexey RUS
RUS Gorshenkov Artur 2093.31 0 : 1 2277.89 Kareyev Vladislav RUS
Round 3
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2378.23 1 : 0 1996.79 Surovegina Ekaterina RUS
Round 4
Black Result White
RUS Petrovsky Dmitri 2172.38 0 : 1 2378.23 Skuridin Alexey RUS
RUS Karasyov Maxim 2105.54 1 : 0 2277.89 Kareyev Vladislav RUS
Round 5
Black Result White
RUS Shevelyov Sergey 2194.92 0 : 1 2277.89 Kareyev Vladislav RUS
Round 6
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2378.23 1 : 0 1877.70 Tsaryov Viktor RUS
RUS Shevelyov Sergey 2194.92 1 : 0 2172.38 Petrovsky Dmitri RUS
RUS Gorshenkov Artur 2093.31 0 : 1 1996.79 Surovegina Ekaterina RUS
Round 7
Black Result White
RUS Olyunin Sergey 2134.74 0 : 1 2277.89 Kareyev Vladislav RUS
Round 9
Black Result White
RUS Skuridin Alexey 2378.23 1 : 0 1958.29 Shatunov Alexander RUS